top of page
בראשית.jpg

מכון ורוממנו

מורכב כיום משבעה רבנים החוקרים את מעמקי לשון הקודש כדי לגלות את החוכמה והשיעורים הנסתרים הטמונים בה.

אנשי הצוות שלנו הוציאו לאור ספרים על שפת הקודש מהמבט של חכמינו ז"ל ועל הקשרים המורכבים בין מילים הנובעות משורשיו.

בתהליך: אנציקלופדיה של שורשי לשון הקודש המתבסס על ספרי השורשים של הראשונים (רד"ק וכו') של האחרונים (רש"ר הירש וכו'). כל מילה בתנ"ך נחקרת ומוסברת ללא יוצא מן הכלל.

המחברים שלנו

הרשם לרשימת האימייל שלנו

תודה שהגשת!

נהיה בקשר

רחוב הרב בלוך 38 קריית יערים ישראל

biblicalhebrewetymology@gmail.com

תודה שהגשת!

PayPal ButtonPayPal Button
קרן Veromemanu היא תאגיד ללא מטרות רווח של 501c3
PayPal ButtonPayPal Button
ורוממנו הוא ארגון מוכר לצורך מס 

צור קשר

רחוב הרב בלוך 38 קריית יערים טלז-סטון

bibilcalhebrewetymology@gmail.com

תודה על פנייתך

bottom of page