top of page
IMG_0015.JPG

Main Author

הרב ראובן חיים קליין הוא מחבר ה 'לעומת אלוהויות: היהדות בעידן עבודת האלילים (הוצאת מוסאיקה, 2018). מוסאיקה פרס פרסם את ספרו הראשון, לשון הקודש: היסטוריה, קדושה ועברית, בשנת 2014, והוא הפך לקלאסי מיידי. כמו כן פרסם הרב קליין מאמרים בכתבי עת יוקרתיים, ביניהם כתב העת של ההלכה והחברה העכשווית (ניו יורק), הרבעון היהודי לתנ"ך (ירושלים), קובץ חאמור (מונסי) וקובץ כל התורה (לונדון). מאמריו השבועיים מופיעים גם בעיתון "אורנט", "עיתונות יהודית", "עונג שבת" ופרסומים נוספים. רבים מכתביו והרצאותיו ניתנים בחינם באינטרנט. רפי קליין היא ילידת ואלי וילג ', קליפורניה, סיים את לימודיו בישיבת "מיר" בירושלים ובבית מדרש Govoha של אמריקה ב Lakewood, ניו ג 'רזי. הוא קיבל הסמכה רבנית מרשויות מובילות הרב משה שטרנבוך, רבי זלמן נחמיה גולדברג, רבי יוסף יצחק לרנר ודיין חנוך סנהדרי. הוא גם חבר ב- RCA, בוגר אור לגולה, וזכה במלגת קיץ במכון "תקווה" לאנשי הישיבה ב -2015. הוא חבר ותיק בכולל ישיבת מיר בירושלים וחי עם אשתו וילדיו בביתר עלית, ישראל. שאלות והערות ניתן להפנות אל המחבר. וכן  המחבר זמין למחקר, כתיבה, תרגום פרויקטים, כמו גם להרצאות.

bottom of page